Privacy document

Operakoor Westfrisia Cantat respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website. Reden waarom elke bezoeker de website in principe in anonimiteit kan bezoeken. Westfrisia Cantat is namelijk niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website. Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, dienen echter bepaalde persoonlijke gegevens te worden opgegeven. Westfrisia Cantat spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in dit Privacy document zijn beschreven.

Artikel 1: Doeleinden
Op de website kunt u op meerdere plaatsen persoonlijke gegevens invullen. Dit gebeurt op grond van de volgende doeleinden:
A) Vragen: Indien u Westfrisia Cantat een vraag heeft gesteld, zullen uw gegevens worden gebruikt om u antwoord te kunnen geven op deze vraag.
B) Nieuwsbrief: Indien u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden door Westfrisia Cantat voor het in de toekomst zenden van een online nieuwsbrief.
C) Verstrekking aan derden: Westfrisia Cantat zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 2: Algemene informatie
Voor Westfrisia Cantat is bepaalde algemene informatie over de website ook interessant. Westfrisia Cantat is bijvoorbeeld geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van haar website: hoeveel bezoekers zijn er per maand; wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren; voor welke pagina’s is de meeste belangstelling, etc. Met deze informatie kan Westfrisia Cantat haar website en diensten nog beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Om het recht van privacy van de bezoekers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Deze algemene informatie wordt verzameld door IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de bezoeker te herkennen en op de computer van de bezoeker worden geschreven. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de bezoeker, houdt Westfrisia Cantat ook bij met welke type browser onze website wordt benaderd.

Artikel 3: Vragen of verzoeken
U kan op ieder moment Westfrisia Cantat verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Na ontvangst van het verzoek zal Westfrisia Cantat zo spoedig mogelijk de betreffende gegevens uit de databank aanpassen of verwijderen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande ons privacy beleid kunt u een e-mail sturen via: Contact.

Artikel 4: Verwijzingen
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Westfrisia Cantat is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Privacy wetgeving door deze derden.

Artikel 5: Diversen
Het Privacy document kan te allen tijde worden aangepast. Westrisia Cantat adviseert daarom dit Privacy document regelmatig te bekijken. Op dit Privacy document is het Nederlandse recht van toepassing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *