Helaas: geen novemberconcert in november 2020

Ons eerstvolgende concert stond gepland voor zondag 8 november 2020. En ook dit jaar heeft onze dirigent Wim Dijkstra weer mooie koorstukken geselecteerd. De repetities werden dan ook goed bezocht, totdat …. in maart het coronavirus ook Nederland bereikte. En dat had helaas – naast vele andere ingrijpende maatregelen – tot gevolg dat koorzang niet meer was toegestaan.

Helaas is er geen novemberconcert dit jaar! Omdat gezamenlijk zingen niet meer was toegestaan heeft de dirigent van de diverse te zingen stukken podcasts voor alle partijen gemaakt, zodat de koorleden toch thuis konden oefenen. In september hebben we zelfs voorzichtig geprobeerd om in kleinere samenstelling en met gepaste afstand samen te oefenen. Maar nu landelijk toch weer meer besmettingen worden geconstateerd heeft het bestuur besloten hiermee voorlopig te stoppen.

Wanneer de repetities hervat kunnen worden is vooralsnog niet duidelijk. Zeker is wel dat het concert op 8 november niet door kan gaan. Hoopvol gaan we er van uit dat we u in 2021 wel weer met een prachtig concert kunnen verrassen.