cecilia

Geschiedenis van Westfrisia Cantat

Oprichting 1926

1926
Beeld van1926

Zangvereniging Westfrisia Cantat is 28 augustus 1926 opgericht onder erevoorzitterschap van pastoor Vijverberg. De naam van de vereniging was toen Sint Caecilia. In eerste instantie was het een dameszangvereniging, die vanaf 4 september repeteerde onder leiding van dirigent R. Moeskops en begeleid werd door pianist N. Grooteman. Er werd wekelijks gerepeteerd in de zaal van de heer Bruin (nu De Welkomst). Het bestuur bestond uit de dames Betje Laan – voorzitter, Anna van Velzen – penningmeester en secretaresse Catharina Laan. Dat veranderde al snel, want vanaf 23 oktober zongen ook heren mee. Het bestuur werd uitgebreid met twee heren, van wie Jan Mulder het secretariaat op zich nam.

De repetities werden op de zaterdagavond gehouden. Die avonden hadden niet alleen een muzikaal maar ook een sociaal karakter. Na afloop zaten de koorleden gezellig met elkaar en soms werd er zelfs gedanst.

Weihnachtsoratorium 1927

1927
Beeld van1927

Met 53 leden werd op 28 februari 1927 de eerste uitvoering gegeven in de geschiedenis van het operakoor, het “Weihnachtsoratorium”. Met veel enthousiasme werd het geven van een concert elk jaar herhaald in café Ravenstein (nu De Vooroever). In 1930 deed Sint Caecilia zelfs mee aan een landelijk concours en behaalde daar de derde prijs. De leden waren voor het merendeel amateurs zonder enig muzikale opleiding, maar werden door dirigent Moeskops tot een hoog niveau gebracht.

De daaropvolgende jaren werden diverse uitvoeringen en operettes verzorgd, bijvoorbeeld in samenwerking met de plaatselijke toneelvereniging Sint Gangulphus (“Mijntje uit Volendam” in 1931) of met het kinderkoor (in 1936).

Afscheid dirigent Moeskops

1936
Beeld van1936

In 1936 nam dirigent Moeskops afscheid. Hij werd opgevolgd door “Meester Morsch”. Onder zijn leiding werden vele operettes uitgevoerd, gevolgd door een concert met “Sinfonia” uit Hoorn in de Parkzaal te Hoorn (in 1950). Goed in het geheugen van vele koorleden liggende operettes zijn de kinderoperette “Goudhaantje en de Troubadour” (in 1951), de “Klokken van Corneville” (in 1954) en “De graaf van Luxemburg” (in 1958). Hoofdrollen daarin hadden de heren Gerrit Korver en Jan Bakker en de dames Annie Pennekamp en Els Bakker-Morsch.

Terugloop in ledental 1952

1952
Beeld van1952

Problematisch in de geschiedenis was soms de terugloop van het ledental. Dit leidde er in 1952 bijvoorbeeld toe dat de heer Morsch dreigde zijn dirigeerstok neer te leggen. De heer J. van der Gragt ging daarop alle huizen in Onderdijk langs om – met succes – leden te werven.

Bij gelegenheid van het 25-jarig dirigentschap van de heer Morsch gaf Sint Caecilia een prachtig concert. Dit leidde tot een uitnodiging door de heer Groot om op kosten van de ‘Bond van zangverenigingen’ een concert te verzorgen in Grootebroek.

Langzamerhand ging het koor meer richting operamuziek. Voor de concerten werden van buitenaf solisten aangetrokken; Tabe Bas – bariton, Justus Bonn – tenor en Christine Günne – sopraan. Om de leden meer idee te geven van wat een opera inhield, nam de heer Morsch diverse leden mee naar echte opera-uitvoeringen in Amsterdam. Ook kregen een groot aantal koorleden extra lessen van de heer Bonn. Enkele voorbeelden van koorleden met prachtige stemmen zijn de heren Gerrit Korver, Niek Vink – tenor en Jan van der Gragt – bas.

40-jarig bestaan 1966

1966
Beeld van1966

1966 was het jaar van het 40-jarig bestaan en het eerste optreden buiten de Nederlandse grenzen in de geschiedenis van het operakoor. Het buitenlandse optreden vond plaats in Gimborn, de zusterstad van de gemeente Wervershoof. In 1971 gaven de männersangverein uit Gimborn en Sint Caecilia gezamenlijk een tweede concert.

Het 40-jarig bestaan werd gevierd met een concert op 19 en 20 maart in Onderdijk en op 22 maart in Andijk. Daarbij traden op: Jennie Veeninga – sopraan, Peter van der Berg – bas/bariton en Gran Paolo Corradi – tenor. Ook werd dat jaar op 14 mei samen met het jeugdkoor van Sint Caecilia de kinderoperette “Canta-Loedie” uitgevoerd, een Chinees zangspel door dirigent Morsch zelf gecomponeerd. De tekstdichter was de heer H. Kersten die veelal onder de naam van Henk van Amstel schreef. Aan deze operette werkten ca. 80 kinderen mee en het werd een grandioos succes voor een uitverkochte zaal.

Opening dorpshuis Onderdijk 1970

1970
Beeld van1970

28 mei 1970 was een bijzondere dag voor de Onderdijkse gemeenschap; de opening van een eigen dorpshuis. Dit dorpshuis is een trefpunt voor verenigingen, een cultureel centrum dat vooral benut wordt door de jeugd. Op 31 mei gaf Sint Caecilia een concert, met aan de vleugel de heer Gert Terwiel.

Om gezondheidsredenen moest de heer Morsch na 33,5 jaar dirigentschap afscheid nemen van ‘zijn’ zangvereniging.

Na interim-dirigent Terwiel werd eind 1973 de heer Frans van de Ven aangetrokken. Naast opera- en operettemuziek werd nu ook muziek uit een ander genre beoefend, bijvoorbeeld stukken uit Oratoria, dat een eigen koorklank vereiste. In die tijd werden ook zomeravondconcerten gegeven met het karakter van een avondje uit, maar waarbij een perfecte uitvoering voorop bleef staan. Ook richtte Sint Caecilia zich in die tijd meer en meer tot de regio.

In 1974 werd Sint Caecilia uitgenodigd om samen met 26 koren uit Hülzenbusch en omgeving het 100-jarig bestaan van de Hülzenbuscher Männer Sangverein luister bij te zetten. Bij die gelegenheid werd “Laudate Puerri” ten gehore gebracht. Sopraan René van Haarlem zong met een speelse barokstem, wat er mede toe leidde dat het een bijzondere uitvoering werd.

In 1975 concerteerde Sint Caecilia met het jeugdkoor onder leiding van de heer Nico Laan en begeleid door mevrouw Nelly Bakker.

50 jarig bestaan 1977

1977
Beeld van1977

In 1977 bestond het koor 50 jaar. Op dat moment telde het koor 71 leden en het jeugdkoor bestond uit 59 jongeren. Bij de jubileumviering, die startte met een kerkdienst op 2 oktober, verleende het koor ook medewerking. Voorganger was de eigen parochiezoon pastoor Gerard Weel. Bij het feestconcert op vrijdag 7 oktober werden o.a. werken van Mozart en Bach uitgevoerd. Koor en de solisten Erna Spoorenberg, Suzanne Miron, Henk Meijer en Ernst Daniël Smid werden begeleid door een orkest van beroepsmusici. Het gouden jubileum werd afgesloten met een receptie voor genodigden, leden en oud-leden. De receptie werd opgeluisterd door optredens van het koor “Swartzenberger Chorgemeeinschaft” uit Gimborn en Sint Caecilia.

Omdat er inmiddels niet alleen mensen uit Onderdijk deel uitmaakten van de vereniging, maar ook uit omliggende dorpen in West-Friesland, werd de naam gewijzigd in “Westfrisia Cantat”, dat staat voor “West-Friesland zingt”.

In 1978 nam dirigent Van de Ven om gezondheidsredenen na vijf jaar afscheid van Westfrisia Cantat. In de Gerardus Majellakerk van Onderdijk werd een groots afscheidsconcert gegeven met medewerking van solisten, die hier al eerder hun prachtige stemmen lieten horen. Uitgevoerd werden o.a. Magnificat van Johan Sebastiaan Bach, Alma Mater Dei en de mis G. van Schubert. De begeleiding werd verzorgd door het Randstad Kamerorkest en Willem Woestenburg op de piano.

De heer Van de Ven werd opgevolgd door de heer Harm Bras. De heer Bras besteedde veel aandacht aan de zangtechniek. Ook volgden verschillende leden zangles aan de Muziekschool Oostelijk West-Friesland, waardoor de zangtechniek verder verbeterde. Dirigent Bras werd gesteund door Hans Broekman, repetitor van de Nederlandse Opera en het Amsterdams Conservatorium en begeleider van operaconcerten.

Respect en waardering is er ook voor de mensen die jaarlijks een optreden verzorgden met het kinderkoor, zoals de heren J. Morsch, B. Morsch en N. Laan en mevrouw C. Grooteman-Weel. Zo gaf het kinderkoor “De Cantatertjes” onder leiding van mevrouw Grooteman bij de heropening van het Dorpshuis na een grondige restauratie in 1983 samen met Westfrisia Cantat een geweldig zomeravondconcert.

60 jarig jubileum 1986

1986
Beeld van1986

Bij het 60-jarig jubileum in 1986 werden prachtige stukken uit o.a. de opera’s Willem Tel en La Giaconda ten gehore gebracht. Zoals al vele malen eerder was Ernst Daniël Smid een van de solisten. Bij die gelegenheid kregen Niek Vink, die meer dan 25 jaar voorzitter was, en bas/bariton Jan van der Gragt (jarenlang secretaris) het erelidmaatschap.

Er volgden veel culturele ontmoetingen ook buiten Onderdijk. Een voorbeeld daarvan is het gezamenlijk optreden van Westfrisia Cantat met de fanfare Sint Caecilia uit Wervershoof in de Werenfriduskerk te Wervershoof. Het stemmige Zum Sanctus van Chubert, Judex uit het oratorium Mars en Via van Gounod bereikten een perfecte eenheid tussen toch heel verschillende muziekbeoefenaren. Ook de Gregoriaanse en Slavische klanken die met medewerking van het Rottesmannenkoor in de Hypolytuskerk klonken waren in hun diversiteit heel bijzonder. Met zes West-Friese koren, in totaal 285 stemmen, werd een concert gegeven in de Hieronymuskerk te Wognum. Dit concert bood een verscheidenheid aan zang in een omschakeling van moderne werken tot een selectie uit “Orpheus” van Gluck. Met de Egerländer Kapel werd een Wiener Abend verzorgd met melodieën van Robert Stolz, gezongen met medewerking van Ans van de Haar, Nico Ligthart en Han van Waaier. De pianist was Willem Woestenburg.

Na tien jaar de leiding gehad te hebben over “De Cantatertjes” nam mevrouw Grooteman-Weel met de uitvoering van de musical “Ridder Roderich” afscheid van “haar” koor.

Het 65-jarig jubileum van Westfrisia Cantat werd overschaduwd door geldzorgen. De kosten van prominente solisten werden tot dan toe volledig door het koor zelf gedragen. Om zowel koor als concert meer perspectief te geven, werd een stichting in het leven geroepen voor het realiseren van een concertfonds, waar donaties en bijdragen uit het bedrijfsleven in gestort konden worden. De naam was in eerste instantie “Concertfonds Westfrisia Cantat”, maar werd na enkele jaren gewijzigd in “Stichting Beheer Concertfonds Wervershoof”, dat ten dienste stond van de gehele gemeente Wervershoof. De samenstelling van het eerste bestuur was: voorzitter H.P. Wokke, secretaris/
penningmeester A.J. Haakman en bestuursleden N.J. Vink, S. Ruiter en J.J. Beerepoot.

Oratorium 1993

1993
Beeld van1993

Op 4 april 1993 bracht Westfrisia Cantat in de kerk van Onderdijk Haydn’s eerste oratorium “Die sieben letzte Wörte unsers Erlözers am Kreutze” ten gehore. Zeven sonates, met een introductie en een aardbeving tot besluit. Solisten: Suze van Grootel – sopraan, Cecile van de Sant – alt, Paul van de Bent – tenor en Job Boswinkel – bas. Dit stuk passiemuziek waar de emoties voelbaar waren maar dat toch bruikbaar was in de vertaling naar klank en melodieën was een nieuwe keuze van de dirigent, die durf en inzet vereiste.

In de Parkschouwburg in Hoorn werd in 1993 een zondagmorgenconcert gegeven met als thema ‘Opera’, waarbij het accent lag op vele prachtige koorwerken uit diverse opera’s met de dramatische sopraan Froukje Hoitinga als soliste. Door de hoge kwaliteit van het koor is het nooit een probleem geweest om goede solisten bereid te vinden mee te werken aan een concert van Westfrisia Cantat. Onder de bezielende leiding van de verschillende dirigenten en trouw repetitiebezoek is Westfrisia Cantat in staat tot topprestaties te komen. Het koor heeft een goede stemverhouding en een prachtige klankkleur.

75 jarig jubileum 2001

2001
Beeld van 2001

In 2001 werd het 75-jarig jubileum gevierd met een jubileumconcert op 9 december. Solisten waren: Sopraan Elma van Dool, tenor Marten Smeding, bas/bariton Ernst Daniël Smid en bariton Henk de Vries. De algehele leiding was in handen van dirigent Harm Bras en de begeleiding werd verzorgd door Willem Woestenburg aan de vleugel. Op 15 december zong Westfrisia Cantat tijdens de eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk in Onderdijk “G. Dur van Franz Schubert”. Aansluitend werd in het dorpshuis De Onderdijk een feestavond gehouden.

In 2002 nam Harm Bras afscheid van Westfrisia Cantat. Hij werd opgevolgd door de heer Arie Groen. Onder zijn leiding werden naast het jaarlijks concert ook een koffieconcert en een gastoptreden bij mannenzangvereniging Orpheus verzorgd. Door verschil van inzicht over het repertoire nam Westfrisia Cantat in 2005 afscheid van de heer Groen. Hij werd opgevolgd door de heer
Mark Heerink, die ook dirigent is van het koor Polymnia in Oosterblokker en vaste organist in de Koepelkerk te Hoorn. Zo heeft de heer Heerink op 10 juni 2007 in de Werenfriduskerk in Wervershoof een orgelconcert gegeven, waarop bezoekers reageerden met de opmerking niet te weten dat Wervershoof zo’n mooi orgel had. Op 22 april 2006 zong Westfrisia Cantat bij het ziekentridium in Wognum de eucharistieviering en bracht andere muziekstukken ten gehore.

Nieuwe dirigent 2009

2009
Beeld van 2009

Na vier novemberconcerten onder leiding van dirigent Heerink gaf hij eind 2008 aan te veel werkzaamheden te hebben om nog langer leiding te kunnen geven aan Westfrisia Cantat. Door bestuur en Mark Heerink werd gezamenlijk gezocht naar een opvolger, die wij begin 2009 vonden in de heer Wim Dijkstra. De heer Dijkstra speelt heel goed piano, is repetitor voor diverse opera’s en vaste organist in de Grote Kerk in Monnickendam.

In 2009 vonden de repetities plaats in de Gerardus Majellakerk, aangezien het dorpshuis vanwege een ingrijpende verbouwing van april tot eind 2009 niet beschikbaar was. Inmiddels kan gelukkig weer als vanouds gerepeteerd worden in het dorpshuis.

Recente geschiedenis 2009-heden

Onder de enthousiaste leiding van Wim Dijkstra wordt ons koor steeds beter. De uitvoering, de homogeniteit en de uitspraak van voornamelijk Italiaanse teksten verbeteren onder zijn leiding sterk. De repetities worden goed bezocht, wat zeker is te danken aan de plezierige manier van instuderen van de koorwerken.

Ook de programmering van de concerten is langzamerhand aangepast. Zongen we in 2008 en 2009 nog losse stukken uit diverse opera’s en van verschillende dirigenten, vanaf 2010 is gekozen voor een andere opzet. Voor de pauze bevat het programma nog steeds een mooi gevarieerde selectie operafragmenten, maar het tweede gedeelte staat geheel in het teken van één opera. In 2010 was dat I Lombardi van Giuseppe Verdi, in 2011 Norma van Vincenzo Bellini, in 2012 Macbeth van Verdi en in 2013 L’Elisir d’amore van Gaetano Donizetti. Bijzonder was dat wij bij deze laatstgenoemde opera begeleid werden door het zestien leden tellende kamerorkest Collectivum Musonia.
In 2014 zongen wij in het tweede gedeelte stukken uit de opera Ernani van Verdi en in 2015 een selectie uit de opera Jeanne d’Arc van Verdi. Een sterk verhaal met een dramatisch einde, maar ondanks dat slot een genoegen om naar te luisteren.

Onze concerten worden altijd opgeluisterd door gerenommeerde solisten, zoals bas/bariton Hans de Vries, sopraan Leonie van Veen en tenor Mark Omvlee. Het is altijd weer een feest om met deze prachtige solisten een optreden te kunnen verzorgen. Mede dankzij de uitstekende en vertrouwde begeleiding van Willem Woestenburg worden wij opgezweept tot uitstekende resultaten. Dat blijkt ook uit de lovende recensies die elders op onze website staan vermeld.

In oktober 2016 bestond ons koor 90 jaar. En dat hebben we gevierd met een bijzonder concert, namelijk een concertante uitvoering van de opera Nabucco van G. Verdi. Voor deze opera is gekozen, omdat het koor hierin een nadrukkelijke rol heeft.

Gebruikelijk worden drie gerenommeerde solisten uitgenodigd voor de uitvoering van het concert, maar voor deze opera was de medewerking van zes solisten gewenst, te weten de sopranen Charlotte Jansen, Elizaveta Agrafenina en Talitha van der Spek, tenor Mark Omvlee en de bas-baritons Hans en Nanco de Vries. Bovendien zong het koor niet alleen onder de uitstekende en vertrouwde begeleiding van Willem Woestenburg, maar werden wij tevens begeleid door kamerorkest Collectivum Musonia. Bijzonder was dat Willem Woestenburg niet de vleugel maar een harmonium bespeelde. Speciaal voor deze uitvoering heeft dirigent Wim Dijkstra de orkestpartij van de opera bewerkt voor het kamerorkest. Ook werd voor dit jubileumconcert de operatekst via een beamer gepresenteerd, zodat het publiek goed kon volgen waarover werd gezongen.

Deze feestelijke uitvoering was mede mogelijk door extra sponsoring van gemeente, Cultuurfonds, bankinstellingen en ondernemers.

Voor 2017 grepen wij weer terug op de vertrouwde opzet van de uitvoering van losse stukken voor de pauze en een selectie uit één opera na de pauze. Het was een geslaagd concert met redelijk veel publiek. Bij dit concert werden wij begeleid door onze vaste pianist Willem Woestenburg. Het was dit jaar al de veertigste keer dat wij mochten zingen op de klanken van zijn virtuoze pianospel.

De solisten die dit jaar aan het concert meewerkten waren sopraan Leonie van Veen, tenor Gerben Houba en de vertrouwde bas/bariton Hans de Vries.

In 2018 zongen wij voor de pauze diverse stukken van verschillende componisten. Na de pauze voerden wij een selectie van koorwerken uit van de componist G. Verdi. Dit gaf een mooi gevarieerd programma wat door de toeschouwers zeer werd gewaardeerd. Ook de solisten, te weten sopraan Fenna Ograjensek, tenor Sebastian Brouwer en bas/bariton Hans de Vries, waren prima op dreef en al met al was het een geweldig concert.

Op het concert in 2019 brachten we veel stukken van Verdi met daarnaast ook koorstukken van Bellini, Rossini en Ponchielli. Na de pauze zongen we diverse nummers uit de opera’s Aroldo en tot slot nog enkele uit La Traviata, beide opera’s van Verdi.

De solisten waren dit jaar: sopraan Fenna Ograjensek, tenor Mark Omvlee en bas/bariton Tiemo Wang. De leiding was weer in goede handen van dirigent Wim Dijkstra. Het koor werd dit jaar begeleid door de pianist Jorrit van den Ham. Dit omdat Willem Woestenburg kort voor het concert aan zijn arm geopereerd moest worden en hiervan nog herstellende was. Jorrit bleek een hele goede vervanger. Programma en uitvoering van het concert werden door het publiek zeer gewaardeerd.

Het volgende concert staat gepland voor zondag 8 november 2020. Dirigent Wim Dijkstra heeft al weer enkele mooie koorstukken voor ons geselecteerd. De repetities worden dan ook goed bezocht. Met veel plezier werken we er aan om melodie en teksten straks weer met overtuiging op u over te kunnen brengen.